Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beef

Bản dịch

thịt bò

She
eats
beef
.

Cô ấy ăn thịt bò.

Có 27 lời bình

I
eat
beef
.

Tôi ăn thịt bò.

Có 46 lời bình

You
eat
beef
.

Bạn ăn thịt bò.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu