Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bed

Bản dịch

giường

There
is
a
cat
under
the
bed
.

Có một con mèo ở dưới cái giường.

Có 1 lời bình

The
cat
sleeps
under
the
bed
.

Con mèo ngủ dưới cái giường.

Có 7 lời bình

He
is
in
bed
.

Anh ấy ở trên giường.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu