Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

become

Bản dịch

trở thành, trở nên

The
castle
has
become
a
private
property
.

Tòa lâu đài đã trở thành một tài sản riêng.

Có 7 lời bình

You
have
become
a
different
person
.

Bạn đã trở thành một con người khác.

Có 9 lời bình

It
has
become
very
cold
.

Trời đã trở nên rất lạnh.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu