Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beautiful

Bản dịch

đẹp, xinh đẹp

She
is
a
beautiful
woman
.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.

Có 7 lời bình

It
is
a
beautiful
day
!

Nó là một ngày đẹp trời!

Có 18 lời bình

She
is
beautiful
.

Cô ấy thì xinh đẹp.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu