Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beat

Bản dịch

đánh, đánh bại, đã đánh

He
beat
his
brother
.

Anh ấy đã đánh bại anh trai của mình.

Có 18 lời bình

Of
course
he
beat
me
.

Tất nhiên là anh ta đã đánh bại tôi.

Có 14 lời bình

She
beat
me
.

Cô ta đã đánh bại tôi .

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu