Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beach

Bản dịch

bãi biển

I
see
a
turtle
on
the
beach
.

Tôi thấy một con rùa trên bãi biển.

Có 4 lời bình

The
children
play
at
the
beach
.

Bọn trẻ chơi tại bãi biển.

Có 6 lời bình

She
is
at
the
beach
.

Cô ấy đang ở bãi biển.

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu