Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

be

Bản dịch

là, được, ở

You
are
going
to
be
a
man
.

Bạn sẽ một người đàn ông.

Có 11 lời bình

We
are
going
to
be
in
Spain
.

Chúng tôi sẽ Tây Ban Nha.

Có 1 lời bình

I
am
going
to
be
a
mother
.

Tôi sẽ một người mẹ.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của be

ngôihiện tạiquá khứ
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu