Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

battle

Bản dịch

trận chiến, trận đánh

Is
it
our
next
battle
?

Nó có phải là trận đánh tiếp theo của chúng ta?

Có 1 lời bình

Eighteen
minutes
later
,
the
battle
was
over
.

Mười tám phút sau đó, trận đấu đã kết thúc.

Có 3 lời bình

The
soldiers
are
ready
for
battle
.

Những người lính sẵn sàng ra trận.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu