Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

battery

Bản dịch

pin, ắc quy

The
watch
does
not
have
a
battery
.

Cái đồng hồ đeo tay không có một cục pin.

Có 43 lời bình

The
clock
does
not
have
a
battery
.

Đồng hồ không có pin.

Có 16 lời bình

You
need
a
battery
.

Bạn cần một cục pin.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu