Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

band

Bản dịch

ban nhạc

Our
band
has
seven
members
.

Ban nhạc của chúng tôi có bảy thành viên.

Có 2 lời bình

My
band
played
on
Saturday
.

Ban nhạc của tôi đã chơi vào thứ bảy.

Có 1 lời bình

Your
band
won
.

Ban nhạc của các bạn đã thắng.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu