Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ball

Bản dịch

bóng, quả bóng, trái banh

Do
not
play
with
a
ball
in
the
room
.

Đừng chơi với một quả bóng trong phòng.

Có 3 lời bình

I
have
a
ball
.

Tôi có một quả bóng.

Có 10 lời bình

Do
not
play
with
a
ball
in
the
room
.

Đừng chơi với một quả bóng trong phòng.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu