Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bag

Bản dịch

túi, túi xách, bao

It
is
my
red
bag
!

Nó là cái túi đỏ của tôi!

Có 3 lời bình

The
bag

Cái bao

Có 25 lời bình

It
is
my
red
bag
!

Nó là cái túi đỏ của tôi!

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu