Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

backpack

Bản dịch

ba lô

What
color
is
your
backpack
?

Ba lô của bạn có màu gì?

Có 5 lời bình

I
like
your
backpack
.

Tôi thích ba lô của bạn.

Có 8 lời bình

Your
backpack
is
open
.

Ba lô của bạn đang mở.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu