Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

away

Bản dịch

xa, vắng mặt

They
take
her
children
away
.

Họ đem các con của cô ta đi.

Có 19 lời bình

He
takes
me
away
from
here
.

Anh ta đưa tôi ra khỏi đây.

Có 10 lời bình

I
am
away
.

Tôi vắng mặt.

Có 48 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu