Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

avoid

Bản dịch

tránh

I
need
to
avoid
sugar
.

Tôi cần phải kiêng đường.

Có 8 lời bình

He
wants
to
avoid
me
.

Anh ấy muốn tránh tôi.

Có 25 lời bình

I
tried
to
avoid
it
.

Tôi đã cố tránh nó.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu