Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

avenue

Bản dịch

đại lộ

The
hotel
is
on
a
famous
avenue
.

Khách sạn nằm trên một đại lộ nổi tiếng.

Có 10 lời bình

It
is
an
important
avenue
.

Nó là một đại lộ quan trọng.

Có 8 lời bình

The
avenue

Đại lộ

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu