Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

available

Bản dịch

có sẵn, rảnh

The
shirt
is
available
in
white
or
blue
.

Chiếc áo có sẵn màu trắng hoặc xanh dương.

Có 3 lời bình

He
is
not
available
at
the
moment
.

Hiện tại anh ấy không rảnh.

Có 13 lời bình

You
are
not
available
.

Bạn thì không rảnh.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu