Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

aunt

Bản dịch

The
skirt
is
for
my
aunt
.

Cái váy là dành cho cô của tôi.

Có 10 lời bình

The
wife
of
my
uncle
is
my
aunt
.

Vợ của chú tôi là thím tôi.

Có 77 lời bình

I
eat
with
my
aunt
.

Tôi ăn với cô tôi.

Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu