Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

august

Bản dịch

tháng Tám

August
and
September
are
months
of
the
year
.

Tháng Tám và tháng Chín là những tháng của năm.

Có 36 lời bình

We
are
in
August
.

Chúng tôi đang ở trong tháng Tám.

Có 44 lời bình

In
the
month
of
August

Vào tháng Tám

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu