Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

audience

Bản dịch

khán giả, thính giả

The
audience
liked
the
performance
very
much
.

Khán giả đã rất thích buổi biểu diễn.

Có 3 lời bình

The
audience
love
his
attitude
.

Khán giả yêu thái độ của anh ấy.

Có 3 lời bình

We
have
an
audience
.

Chúng tôi có một khán giả.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu