Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attitude

Bản dịch

thái độ

I
do
not
like
his
daughter
's
attitude
.

Tôi không thích thái độ của con gái anh ấy.

Có 4 lời bình

What
do
you
think
of
her
attitude
?

Bạn nghĩ gì về thái độ của cô ta ?

Có 6 lời bình

He
has
a
positive
attitude
.

Anh ta có một thái độ tích cực.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu