Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attention

Bản dịch

sự chú ý

He
pays
no
attention
to
the
teacher
.

Anh ta không chú ý tới giáo viên .

Có 6 lời bình

They
never
pay
attention
to
me
.

Họ không bao giờ chú ý tới tôi.

Có 14 lời bình

Pay
attention
to
your
wallet
!

Chú ý tới cái ví của bạn!

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu