Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attempt

Bản dịch

lần thử, nỗ lực, sự thử

His
last
attempt
is
really
interesting
.

Lần thử lần cuối của anh ấy thì thật là thú vị.

Có 11 lời bình

Here
is
my
attempt
to
answer
the
question
.

Đây là nỗ lực của tôi để trả lời câu hỏi.

Có 15 lời bình

One
of
his
attempts
was
a
success
.

Một trong những lần thử của anh ta đã là một thành công .

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của attempt

ngôihiện tạiquá khứ
Iattemptattempted
he/she/itattemptsattempted
you/we/theyattemptattempted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu