Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attack

Bản dịch

tấn công

The
attack
happened
in
March
.

Cuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.

Có 4 lời bình

The
attack
happened
in
March
.

Cuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.

Có 4 lời bình

He
died
of
a
heart
attack
.

Anh ấy đã chết vì một cơn đau tim.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu