Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

ate

Bản dịch

We
ate
too
much
.

Chúng tôi đã ăn quá nhiều.

Có 2 lời bình

I
ate
in
my
parents
'
house
.

Tôi đã ăn ở nhà ba mẹ tôi.

Có 11 lời bình

He
ate
everything
.

Anh ấy đã ăn mọi thứ.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của eat

ngôihiện tạiquá khứ
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu