Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

at

Bản dịch

ở, vào, lúc

She
is
at
lunch
.

Cô ấy đang chỗ ăn trưa.

Có 33 lời bình

Where
are
they
at
?

Họ đang đâu?

Có 78 lời bình

Where
is
she
at
?

Cô ấy đâu?

Có 90 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu