Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

assumes

Bản dịch

He
assumes
that
his
friends
are
here
.

Anh ấy cho rằng các bạn của anh ấy đây.

Có 6 lời bình

My
mother
assumes
I
am
an
actor
.

Mẹ tôi cho rằng tôi một nam diễn viên.

Có 21 lời bình

He
assumes
we
are
wrong
.

Anh ấy cho rằng chúng tôi sai.

Có 22 lời bình

Tất cả thể động từ của assume

ngôihiện tạiquá khứ
Iassumeassumed
he/she/itassumesassumed
you/we/theyassumeassumed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu