Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

assumed

Bản dịch

đã cho rằng, đã giả sử

Chia động từ của assume

The
lawyer
has
assumed
that
was
her
car
.

Luật sư đã cho rằng đó đã là xe của cô ấy.

Có 2 lời bình

I
have
assumed
control
of
the
country
.

Tôi đã nắm được quyền kiểm soát đất nước.

Có 7 lời bình

I
have
assumed
that
he
has
gone
home
.

Tôi đã cho rằng anh ấy đã đi về nhà.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của assume

ngôihiện tạiquá khứ
Iassumeassumed
he/she/itassumesassumed
you/we/theyassumeassumed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu