Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

assume

Bản dịch

cho rằng, cho là

We
are
going
to
assume
they
are
husband
and
wife
.

Chúng tôi sẽ cho là họ là chồng và vợ.

Có 7 lời bình

We
are
going
to
assume
that
she
drank
.

Chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đã uống.

Có 6 lời bình

We
are
going
to
assume
that
the
baby
sleeps
.

Chúng tôi sẽ cho rằng em bé ngủ.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của assume

ngôihiện tạiquá khứ
Iassumeassumed
he/she/itassumesassumed
you/we/theyassumeassumed
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu