Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

asks

Bản dịch

The
student
asks
a
question
.

Người học sinh hỏi một câu hỏi.

Có 16 lời bình

She
asks
for
an
apple
.

Cô ấy yêu cầu một quả táo .

Có 3 lời bình

She
asks
a
question
.

Cô ấy hỏi một câu hỏi.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của ask

ngôihiện tạiquá khứ
Iaskasked
he/she/itasksasked
you/we/theyaskasked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu