Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

as

Bản dịch

như, khi, là

He
is
as
red
as
a
tomato
.

Anh ấy thì đỏ như một trái cà chua.

Có 17 lời bình

She
is
as
red
as
a
tomato
.

Cô ấy đỏ như một trái cà chua.

Có 21 lời bình

She
is
as
beautiful
as
her
mother
.

Cô ấy thì đẹp như mẹ cô ấy.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu