Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

article

Bản dịch

bài báo

This
is
the
article
I
wrote
about
Brazil
.

Đây là bài báo tôi đã viết về Brazil.

Có 1 lời bình

I
read
an
article
in
the
newspaper
.

Tôi đọc một bài báo trong tờ báo.

Có 1 lời bình

This
is
the
article
I
wrote
about
Brazil
.

Đây là bài báo tôi đã viết về Brazil.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu