Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

art

Bản dịch

nghệ thuật

My
brother
studies
photography
and
art
.

Anh trai tôi nghiên cứu nhiếp ảnh và nghệ thuật.

Có 8 lời bình

I
study
art
history
.

Tôi học lịch sử nghệ thuật.

Có 1 lời bình

Art
is
a
category
.

Nghệ thuật là một phạm trù.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu