Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arrived

Bản dịch

The
letters
have
arrived
.

Những bức thư đã đến.

Có 7 lời bình

He
has
just
arrived
.

Anh ấy vừa mới đến.

Có 3 lời bình

They
have
arrived
at
the
library
.

Họ đã đến thư viện.

Có 1 lời bình

Tất cả thể động từ của arrive

ngôihiện tạiquá khứ
Iarrivearrived
he/she/itarrivesarrived
you/we/theyarrivearrived

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu