Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arrive

Bản dịch

đến

Arrive
here
around
nine
!

Đến đây khoảng chín giờ!

Có 27 lời bình

They
arrive
at
the
restaurant
.

Họ đến nhà hàng.

Có 8 lời bình

The
police
arrive
.

Cảnh sát đến.

Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của arrive

ngôihiện tạiquá khứ
Iarrivearrived
he/she/itarrivesarrived
you/we/theyarrivearrived

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu