Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arrest

Bản dịch

bắt giữ

The
two
men
are
under
arrest
.

Hai người đàn ông bị bắt giữ.

Có 7 lời bình

The
woman
is
under
arrest
.

Người phụ nữ bị bắt giữ.

Có 0 lời bình

Am
I
under
arrest
?

Tôi có bị bắt giữ không?

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu