Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arm

Bản dịch

tay, cánh tay

His
arms
are
short
.

Những cánh tay của anh ấy thì ngắn.

Có 7 lời bình

The
arms

Những cánh tay

Có 8 lời bình

He
had
a
white
book
under
his
arm
.

Anh ấy đã có một cuốn sách màu trắng dưới cánh tay.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu