Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

area

Bản dịch

khu vực, vùng

The
area
of
the
house

Khu vực của căn nhà

Có 24 lời bình

The
area

Khu vực

Có 14 lời bình

The
area
of
the
house

Khu vực của căn nhà

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu