Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

are

Bản dịch

We
are
women
.

Chúng tôi những người phụ nữ.

Có 16 lời bình

We
are
girls
.

Chúng tôi những cô gái.

Có 100 lời bình

They
are
men
.

Họ những người đàn ông.

Có 73 lời bình

Tất cả thể động từ của be

ngôihiện tạiquá khứ
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu