Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

apply

Bản dịch

nộp đơn, áp dụng

I
am
going
to
apply
it
.

Tôi sẽ áp dụng nó.

Có 5 lời bình

We
want
to
apply
to
be
students
there
.

Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó.

Có 1 lời bình

I
want
to
apply
to
that
program
.

Tôi muốn nộp đơn vào chương trình đó.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu