Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

apple

Bản dịch

quả táo, trái táo

a
woman
and
an
apple

một người phụ nữ và một quả táo

Có 82 lời bình

I
eat
an
apple
.

Tôi ăn một quả táo.

Có 10 lời bình

Eat
an
apple
!

Ăn một quả táo đi!

Có 132 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu