Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

appears

Bản dịch

She
appears
in
the
morning
.

Cô ta xuất hiện vào buổi sáng.

Có 34 lời bình

He
appears
on
the
screen
.

Anh ta hiện ra trên màn hình.

Có 15 lời bình

It
appears
that
she
has
many
friends
.

Có vẻ cô ấy có nhiều bạn.

Tất cả thể động từ của appear

ngôihiện tạiquá khứ
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu