Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

appeared

Bản dịch

đã xuất hiện, đã hiện ra, đã ló ra

Chia động từ của appear

She
appeared
in
my
house
.

Cô ấy đã xuất hiện ở nhà của tôi.

Có 19 lời bình

You
appeared
at
my
door
.

Bạn đã xuất hiện ở cửa của tôi.

Có 14 lời bình

He
appeared
in
the
church
.

Anh ấy đã xuất hiện ở nhà thờ.

Có 22 lời bình

Tất cả thể động từ của appear

ngôihiện tạiquá khứ
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu