Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

appear

Bản dịch

xuất hiện, hiện ra, có vẻ

Many
different
letters
appear
on
the
screen
.

Nhiều chữ cái khác nhau hiện ra trên màn hình.

Có 6 lời bình

They
appear
at
night
.

Chúng nó xuất hiện vào ban đêm.

Có 43 lời bình

You
appear
sad
.

Bạn trông có vẻ buồn.

Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của appear

ngôihiện tạiquá khứ
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu