Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

anywhere

Bản dịch

mọi nơi

I
never
go
anywhere
.

Tôi không bao giờ đi bất cứ chỗ nào.

Có 45 lời bình

Cats
sleep
anywhere
.

Những con mèo ngủ ở bất kì chỗ nào.

Có 37 lời bình

Go
anywhere
you
want
to
.

Đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu