Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

anybody

Bản dịch

bất kỳ ai, bất cứ ai

Hello
,
is
there
anybody
there
?

Xin chào, có ai ở đó không?

Có 5 lời bình

Is
anybody
with
you
?

Có ai với bạn không?

Có 9 lời bình

Is
anybody
home
?

Có ai ở nhà không?

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu