Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

animal

Bản dịch

con vật, động vật, loài động vật

I
have
an
animal
,
it
is
a
mouse
.

Tôi có một con vật, nó là một con chuột.

Có 32 lời bình

An
elephant
is
an
animal
.

Một con voi là một động vật.

Có 52 lời bình

The
animal

Động vật

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu