Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

and

Bản dịch

và, với

I
am
a
man
and
she
is
a
woman
.

Tôi là một người đàn ông cô ấy là một người phụ nữ.

Có 59 lời bình

He
is
a
man
and
I
am
a
boy
.

Anh ấy là một người đàn ông tôi là một cậu bé.

Có 17 lời bình

She
is
a
girl
and
I
am
a
boy
.

Cô ấy là một cô bé tôi là một cậu bé.

Có 62 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu