Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

amount

Bản dịch

lượng, số lượng

The
amount
is
important
.

Số lượng thì quan trọng.

Có 10 lời bình

They
change
the
amount
of
oil
.

Họ thay đổi lượng dầu.

Có 6 lời bình

The
amount

Số lượng

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu