Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

american

Bản dịch

Mỹ, người Mỹ

I
like
the
American
shoes
.

Tôi thích những đôi giày Mỹ.

Có 12 lời bình

I
am
an
American
citizen
.

Tôi là một công dân nước Mỹ.

Có 13 lời bình

Her
mother
is
American
.

Mẹ của cô ấy là người Mỹ.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu